Các trường hợp bị thu hồi sổ đỏ từ năm 2025.

Luật Đất đai 2024 số 31/2024/QH15 (có hiệu lực từ 01/01/2025) quy định 6 trường hợp sẽ bị Nhà nước thu hồi sổ đỏ. Các trường hợp bị thu hồi sổ đỏ từ năm 2025. Người dân cần lưu ý những trường hợp sau để tránh những thiệt hại về quyền lợi.
Những trường hợp sau đây sẽ bị Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận quyền sở hữu (sổ đỏ)

 

 

Thu hồi toàn bộ diện tích đất

Các trường hợp bị thu hồi toàn bộ diện tích đất trong Giấy chứng nhận thì sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận:
 • Đất thuộc diện tích Nhà nước thu hồi theo quy hoạch.
 • Đất vi phạm ranh giới, lấn chiếm đất đai của Nhà nước.
 • Đất sử dụng không đúng mục đích, không chuyển đổi theo quy định.
 • Đất do Nhà nước cấp nhưng người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ tài chính, không thực hiện các biện pháp bảo vệ đất đai.

Cấp đổi Giấy chứng nhận

Trong trường hợp người dân thực cấp đổi Giấy chứng nhận, những trường hợp sau sẽ bị thu hồi sổ cũ:
 • Thay đổi thông tin về chủ sở hữu, người sử dụng đất.
 • Thay đổi diện tích, ranh giới thửa đất.
 • Thay đổi mục đích sử dụng đất.
 • Cấp đổi do Giấy chứng nhận bị hư hỏng, mất mát.

Đăng ký biến động đất đai

Người sử dụng đất thực hiện đăng ký biến động đất đai trong những trường hợp sau sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận cũ và cấp chứng nhận mới.
 • Thay đổi chủ sở hữu, người sử dụng đất.
 • Thay đổi diện tích, ranh giới thửa đất.
 • Thay đổi mục đích sử dụng đất.
 • Cấp mới Giấy chứng nhận do Giấy chứng nhận cũ không còn phù hợp.

Sai sót tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận

Những trường hợp có những sai sót khi cấp Giấy chứng nhận thì sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đó:
 • Cấp không đúng thẩm quyền.
 • Cấp không đúng đối tượng sử dụng đất.
 • Sai diện tích đất.
 • Đất không đủ điều kiện được cấp.
 • Đất không được sử dụng đúng mục đích.
 • Sai sót ở thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất.

Giấy chứng nhận bị Tòa án tuyên hủy

Hai trường hợp sau sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận theo yêu cầu của Toà án:
 • Do vi phạm pháp luật về đất đai.
 • Do tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng đất.

Đấu giá, giao quyền sử dụng đất

 • Theo yêu cầu của Tòa án, cơ quan thi hành án.
 • Người phải thi hành án không nộp lại Giấy chứng nhận đã cấp sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận.
Lưu ý:
Chủ sở hữu tài sản, người sử dụng đất cố tình không giao nộp Giấy chứng nhận khi bị thu hồi sẽ bị hủy Giấy chứng nhận.
Việc thu hồi Giấy chứng nhận phải có căn cứ theo quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân.
Ngoài 6 trường hợp trên, Luật Đất đai 2024 còn quy định nhiều trường hợp khác có thể bị thu hồi sổ đỏ. Do vậy, người dân cần tìm hiểu kỹ quy định pháp luật về đất đai để bảo vệ quyền lợi của bản thân.

 

Các tin khác

Thông tin

Tìm kiếm

Liên kết


phone

Gọi ngay: 0909477288

messenger

Chat Messenger: bdshungphat

zalo

Chat Zalo: 0909477288

viber

Chat Viber: 0909477288